فرهنگی اجتماعی

ثبت نام کانون های مساجد خراسان رضوی در سامانه «سجا» آغاز شد

به گزارش خبرنگار وب سایت استقلال افتخار آسیا؛ به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی،محمد حسین عبداللهی مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت:در راستای ثبت و به روزرسانی اطلاعات کانون ها فرهنگی هنری مساجد مدیران کانون های شهری باید حداقل …

بیشتر بخوانید »