خانه | مصاحبه ی هواداری

مصاحبه ی هواداری

مصاحبه هواداری ( این هفته بانو پوران سجاد از اصفهان)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا استقلالی که باشی ، تاج سری ، محبوبی ، با ادبی و دلی دریایی داری ، مرد و زن طرفدار استقلال آنچنان دغدغه آداب و رسوم دارد که حاضر نیست مکتب ناب خود را آلوده ناپاکیهای مرسوم  دنیوی کند و پایبند اصول نباشد، این تیم …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته ؛ رادین رضوانی از کاشمر)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا براستی رگهای آبی را نمیتوان حامل خون قرمز دانست ، هر آنگاه که ظرف آبی باشد لاجرم مظروف نیز آبی میگردد، آنجا پدر برای پسر مکتب سازی کرده و قلم به قلم و درس به درس از آیینی ناب را آموزش میدهد ، دیگر جای …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته علی صانع خیاط از مشهد( هوادار دوآتیشه پرسپولیس)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا طرفدار که باشی فرقی ندارد به چه رنگی ملبس میشوی ، مهم آنست که در دل؛ تلاطم بردن داری و در سر، سربلندی تیم را می پرورانی ، ایرانی در ذات پاک خود همواره رسم ادب و جوانمردی را به ودیعه داشته و یادگاران این …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری( این هفته :محمدرضا نیکویی از کاشمر)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا پرچمهای آبی ؛در آسمان عاشقی زوار تیم محبوبمان استقلال کبیر ،برافراشته گشته و از هر نقطه این مرز پرگهر چشمه جوشانی از هواداران متعصب ،در مسیر حمایت از بهترین تیم دنیا در حال جوشش است و آنقدر مکتب این تاج بلند، غنی هست که تار …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته مجید قربان نژاد از کاشمر )

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا ذات پاک ؛ ارثی است است که از نیاکان ،به مردان و زنان نسل های بعدی سینه به سینه و پشت به پشت منتقل میشود و در هر کوی و برزنی که به رشد و نمو بپردازد ،عطر دلانگیزش را برآن منطقه به مشام اهالی …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته صائب شکوری از فومن)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا   تیم آبی پایتخت ،همیشه بسان یک امپراطوری مقتدر به حیات فوتبالی خود ادامه داده و همراه با احترام به تمامی حریفان که نشان اصلی مکتب ناب این باشگاه بوده و هست، در هر شرایطی، بازی تیمی و به نمایش کشیدن فوتبالی زیبا را سرلوحه …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری(این هفته مجید حاجی محمدی از کرج)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا ذات فوتبال ؛در معنای پنهان خود؛ با یک برتری جویی منحصر به فرد همراه بوده و آدمی در فضایی حساس و در عین حال جذاب قرار میگیرد که برای فتح دروازه ها ؛ذهنیت وی همراه با بازیکنان در تکاپو و در تلاطم است؛ حال مسئولیت …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری( این هفته مهدی ترابی از اصفهان)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا زاینده رود زیبا با جوش و خروش ، از غرب تا شرق در تلاطم نام بلند خود در حال عبور بود ، مردان سرزمین دیار نصف جهان ، بسان شهر و همانند لهجه زیبایشان ،همواره دوست داشتنی بوده و هستند، آنجا که رنگ آسمانی آبی …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته اشکان مقصودی از کاشمر)

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا همواره در بین جوانان ورزشدوست و ورزشکار ؛با کسانی مواجه میشویم که علیرغم جوانی ، ذهنیتی روشن و افکاری پخته دارند و احساسات نوجوانی و جوانی باعث نشده چشم خود را بر واقیتها  موجود بسته و به واقع سره را از ناسره به خوبی تشخیص …

بیشتر بخوانید »

مصاحبه هواداری ( این هفته مهدی حسن زاده از کاشمر )

اختصاصی سایت استقلال افتخار آسیا  – حسن صانعی پور برای موفقیت در هر مقوله و درهر حرفه و شغلی باید هنر آن حرفه، در ذات آدمی نهفته باشد و با جرقه ای این استعداد نهفته در اندک زمانی بالفعل شده و به مرور زمان شکوفا گردد ، فوتبال که در نوع …

بیشتر بخوانید »